06
مه

آسانسورها و پله برقی در طراحی داخلی تالار

آسانسورها و پله برقی در طراحی داخلی تالار
آسانسورها و پله برقي
قانون حمايت از معلولان امريكا ويژه آسانسورهاي نفربر، نوع و موقعيت سيگنال هاي درخواست، رَس نما، عائم كف، دكمه هاي درخواست و كنترل هاي اتاقك را تحت پوشش قرار مي دهد. درهاي آسانسور بايد با دستگاه اتوماتيك باز و بسته شوند. اگر در توسط فرد يا جسمي گرفته شده باشد دستگاه مذكور فعال مي شود. واگن هاي آسانسور بايد بر اساس اندازه صندلي چرخ دار كاربران براي ورود، مانر براي دسترسي به دكمه هاي كنترل و خروج آسان از آن طراحي شوند.
اتاقك داخلي بايد ابعاد مناسب با ساختار اتاقك را داشته، بادوام و مقاوم در برابر آسيب باشد و آسان تعمير شود. فضاهاي داخلي آسانسور بايد توسط صنعت گران باتجربه ساخته شوند.
پله هاي برقي
پله هاي برقي با نيروي برق حركت كرده و متشكل از پله هاي متصل به يك تسمه سيار و پيوسته هستند. آنها مي توانند افراد بسياري را به گونه اي مؤثر و راحت در ميان تعداد طبقات محدودي تا شش طبقه حمل كنند. از آنجايي كه پله هاي برقي داراي سرعت ثابتي هستند، به طور عملي هيچ زمان انتظاري براي استفاده از آنها وجود ندارد. اما بايد فضاي كافي براي صف بستن در هر پاگرد و نقطه وجود داشته باشد.

شومينه ها از آنجايي كه شومينه هاي سنتي همچون بخاري چوب سوز براي گرم كردن فضاي داخلي مناسب نيستند، برخي معتقدند كه شومينه جذابيت خاصي براي مردم دارد. گرما و شعله هاي آتش باز مانند آهن ربا عمل كرده و سبب جلب توجه افراد و جمع شدن آنها در اطراف شومينه مي شود. حتي يك شومينه بدون آتش نيز مي تواند مركز منحصر به فرد و جذابي به نظر آيد و به عنوان يك نقطه كانوني عمل كند كه بر اساس آن وسايل اتاق چيده شوند.
هنگام بررسي موقعيت قرارگيري يك شومينه، اثر آن را بر تناسبات اتاق و فاصله آزاد مورد نياز در صورت چيده شدن وسايل ديگر ارزيابي كنيد.
توجه به ميزان فضاي مورد نياز براي يك شومينه دهانه، اطراف اجاق و آتش دان و نماي آن براي طراح داخلي از اهميت بسياري برخوردار است. اطراف شومينه به لحاظ بصري در بزرگتر به نظر رسيدن دهانه آن، تقويت نقطه كانوني و يكپارچه نمودن شومينه با تزئينات ديگر اتاق نقش دارد.
آتش دان مرتفع شومينه مي تواند براي شكل دهي به سكويي براي نشستن گسترش يابد. اين سكو در امتداد شومينه، فضايي شاه نشين در اتاق ايجاد مي كند.
بهره گيري از بخش هاي چوبي تا فاصله 152 م م (” 6) از دهانه شومينه ممنوع است.

لنتو يا تيري كه بالاي ورودي شومينه درون ديوار قرار گرفته است را مي توان به عنوان يك عنصر بصري به گونه اي آشكار طراحي كرد. دودكش روي ديوار اتاق اغلب به اندازه چند اينچ به داخل اتاق پيش آمده است و در طرف ديگر سبب ايجاد يك تونشستگي شده كه مي توان از آن به عنوان فضايي براي قرارگيري وسايل استفاده كرد.

طراحی مطب دندانپزشکی   شرکت دکوراسیون داخلی   طراحی داخلی تالار    دکوراسیون داخلی رستوران   دکوراسیون داخلی صرافی   طراحی داخلی طلا فروشی   دکوراسیون داخلی مغازه   دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل   مبلمان اداری    دکوراسیون اداری