02
مه

ایفای نقش پنجره ها و چيدمان فضا در طراحی

پنجره ها و چيدمان فضا
پنجره ها علاوه بر تأثير زيبايي شناختي در فضاي داخلي بر آرايش فيزيكي مبلمان درون اتاق نيز اثر مي گذارند. روشني پنجره ها در طول روز و چشم انداز آنها، توجه ما را به سوي خود جلب كرده و ما را به چيدن مبلمان در كنار خود ترغيب مي كند.
هنگام تعيين موقعيت قرارگيري پنجره ها، طراح بايد اندازه و تناسب بخش هاي ديوار ميان آنها را به منظور مطابقت با مبلمان انتخابي بررسي كند. در صورت مطلوب بودن فضاي ديوار مي توان از پنجره هاي زير بام و نورگيرهاي سقفي استفاده كرد.
ارتفاع كف درگاه يك پنجره بر آنچه در زير آن قرار مي گيرد، اثر مي گذارد. كف درگاه كوتاه نيازمند خالي و باز بودن فضاي كف جلوي پنجره است و از ميزان كارايي فضاي اتاق مي كاهد. اين حالت به ويژه زماني رخ مي دهد كه جداسازهاي شيشه اي تا كف به منظور بهبود پيوستگي بصري ميان فضاي داخلي و خارجي امتداد يافته اند.
ديگر عيب هاي قرارگيري مبلمان نزديك پنجره شامل گرما، تابش خيره كننده و مستقيم نور خورشيد براي ساكنان فضاي مورد نظر، رنگ پريدگي و از بين رفتن فرش و وسايل ديگر است.

پنجره هاي زير بام و نورگيرهاي سقفي، روشنايي روز را با حفظ فضاي ديوار تأمين مي كنند.

پشت وسايل در مقابل پنجره ها قرار دارد.

جداسازهاي شيشه اي كه تا كف امتداد يافته اند مانع از قرارگيري وسايل در مقابل خود مي شوند.

پنجره ها بايد هماهنگ با عناصر كارگذاشته اي همچون پيشخوان ها و پلكان طراحي شوند.

درها
درها و درگاه ها امكان دسترسي فيزيكي به درون و بيرون ساختمان و نيز اتاقي به اتاق ديگر را براي ما، مبلمان و كلاهاي ما فراهم مي كنند، درها و پنجره ها به دليل نوع طرح، ساختار و موقعيت قرارگيري خود مي توانند كاربرد يك اتاق، چشم انداز يك فضا از فضاي ديگر، مسيرهاي عبوري نور، صدا، گرما و هوا را كنترل كنند.

درها
درها ممكن است داراي چارچوب هاي چوبي يا فلزي باشند كه از مصالح رنگي ساخته شده در كارخانه يا روكشي از مصالح مختلف ساخته شده اند. اين چارچوب ها براي شفافيت شيشه كاري شده و يا براي تهويه هوا داراي كركره هستند.
به طور كلي، درهاي شيشه اي از شيشه آب ديده به ضخامت 13 يا 19ميلي متر (5/0 يا 75/0 اينچ) با اتصالاتي براي نگهداري پاشنه ها و سخت افزارهاي ديگر ساخته شده اند. در اينجا استفاده از لنگه هاي چارچوب ضرورتي ندارد و درها مي توانند به طور مستقيم در خلاف جهت ديوار يا تيغه جفت شوند.
درهاي مخصوص ويژگي هايي همچون مقاومت در برابر آتش، صوت و عايق حرارتي دارند.

عض هاي در خارجي
914م م (” 0 ‘3)، 813 (” 8 ‘2)
1067 (” 6 ‘3)

عرض هاي در داخلي
711 م م (” 4 ‘2)، 610 (” 0 ‘2)
813 م م (” 8 ‘2)، 762 (” 6 ‘2)
914 (” 0 ‘3)

ضخامت استاندارد
(35 م م) 3″/81 :داخلي
(45 م م) 3″/41 :خارجي

اندازه هاي در
اعداد به ميليمتر و داخل پرانتز بر اساس فوت (‘) و اينچ (“) نوشته شده اند.

در كركره اي/ روزنه دار در كركره اي در شيشه اي در فرانسوي در قاب بند در صاف
انواع در
عملكرد در
درها علاوه بر طرح و ساختاري كه دارند، بر اساس نحوه عملكردشان طبقه بندي مي شوند.
روي لنگه چارچوب مي چرخد.
درهاي سنگين وعريض ممكن است، در بخش بالايي و كف درگاه خود داراي پاشنه باشند.
براي عبور و مرور بسيار راحت است.
براي ممانعت از ورود صدا و آب بندي مناسب هستند.
براي استفاده داخلي و خارجي كاربرد دارد.
به فضايي براي چرخش نياز دارد.
در كشويي خزينه رو در مسيري سُر خورده و به صورت كشويي در داخل فضاي باريكي در عرض ديوار حركت مي كند.
در مكان هايي كه وجود در بادبزني براي استفاده در فضا نامناسب است، از درهاي كشويي خزينه رو استفاده مي شود.
هنگامي كه باز مي شوند، ظاهر كاملاً بازشده اي را نشان مي دهند.
تنها در فضاي داخلي استفاده مي شوند.

اين نوع درها مشابه درهاي كشويي خزينه رو هستند، با اين تفاوت كه درهاي كشويي سطحي در مسير نمايان سُر مي خورند.
در اصل براي استفاده در فضاي داخلي طراحي مي شوند.
ضد آب كردن اين نوع درها دشوار است.

اين نوع درها در امتداد مسيري در بالا و نيز در امتداد هدايت كننده ها يا مسيري روي كف حركت مي كنند.
فقط 50درصد در باز مي شود.
به طور اصولي در فضاهاي داخلي براي جلوگيري از ديده شدن استفاده مي شوند.
در فضاهاي خارجي به عنوان درهاي كشويي شيشه اي استفاده مي شوند.
اين نوع درها متشكل از پانل هاي در لولايي هستند كه بر روي مسير بالاي در حركت مي كنند.
كاربرد آنها فقط در فضاي داخلي است.
معمولاً به عنوان حفاظي بصري براي مخفي كردن انباري و پستو استفاده مي شوند.

اين نوع درها مشابه درهاي تاشوي دولنگه هستند، با اين تفاوت كه پانل هاي آنها كوچكتر است.
تنها براي فضاي داخلي طراحي و ساخته مي شوند.
براي تقسيم فضاهاي بزرگ به فضاهاي كوچك مورد استفاده قرار مي گيرند.

پانل هاي در روي مسير بالاي آن حركت مي كنند.
مسيرها به گونه اي منحني آرايش مي يابند.
پانل ها مي توانند در فضاي ميان ديوار يا خزينه (تو رفتگي) آن قرار گيرند.
درهاي تاشوي شيشه اي خارجي نيز هم اكنون در بازار موجود مي باشند.

اين درها از بخش لولادار آويزان هستند و به سمت بالا مي چرخند.
مي توانند به طور غيرمعمولي و با ايجاد فضايي بلند و عريض براي بستن قسمت هاي داخلي و خارجي به كار روند.
براي مصارف زياد، كارا نيستند.

طراحی مطب دندانپزشکی   شرکت دکوراسیون داخلی    طراحی داخلی تالار   دکوراسیون داخلی رستوران   دکوراسیون داخلی صرافی    طراحی داخلی طلا فروشی   دکوراسیون داخلی مغازه   دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل   مبلمان اداری   دکوراسیون اداری