20
آوریل

تعريف و تجزيه و تحليل مسأله طراحی داخلی

اجرا
پس از يانكه تصميم نهايي گرفته شد، طرح پيشنهادي توسعه يافته، اصلاح شده و براي اجرا آماده مي شود. اين اقدام در برگيرنده ترسيمات ساختاري، مشخصات و خدمات ديگر مربوط به فروش، ساخت و نظارت بر محصول است.
مادامي كه مزاياي راه حل طراحي قابل اجرا در حل مسأله موجود، مورد ارزيابي قرار نگيرند، هيچ روند طراحي كامل نخواهد شد. اين ارزيابي منتقدانه يك طرح تكميلي مي تواند سبب بالا رفتن سطح دانش و درك ما شده و با درس هاي ارزشمندي همراه شود كه ممكن است در كارهاي آينده به كار آيد.

amanzel2طراحی خوب و بد
يكي از خصوصيات غيرعادي روند طراحي اين است كه هميشه سادگي، منحصر به فرد بودن، شفافيت و پاسخي صحيح با خود به همراه ندارد. در حقيقت، اغلب بيش از يك راه حل براي مسأله طراحي وجود دارد. از اين رو، چگونه مي توانيم در مورد خوب يا بد بودن يك طرح قضاوت كنيم؟ يك طرح ممكن است از ديدگاه طراح، مشتري يا اشخاصي كه آن را تجربه كرده اند، خوب به نظر برسد و يا به دلائل زير از آن استفاده كرده باشند:
• چون كاركرد خوبي داشته و كارا بوده است.
• چون قابل دسترس، مقرون به صرفه، كارآمد و بادوام بوده است.
• چون داراي ظاهري خوب و از لحاظ زيبايي شناختي مورد قبول واقع شده است.
• شايد با حسي از زمان يا مكاني ديگر همراه بوده و داراي مفهوم باشد.
گاهي اوقات ممكن است طرحي به دليل پيروي از گرايشات طراحي مرسوم و يا نحوه اثرگذاري آن روي ديگران به روز بودن يا بالا بردن جايگاه ما، از جمله طرح هاي خوب به شمار آورده شود. همان طور كه در بالا ذكر شد، چندين مفهوم وجود دارد كه با طراحي انتقال داده مي شوند. برخي از طراحي ها در سطح عمل مي كنند كه مردم عادي قادر به درك و پذيرش آنها هستند. تعدادي نيز از سوي افراد خاص به سادگي قابل تشخيص مي باشند. طرح هاي موفق معمولاً در بيش از يك سطح مفهومي عمل كرده و افراد بسياري را به خود جذب مي كنند. از اين رو، يك طرح خوب بايد براي مخاطبانشان قابل درك باشد. پس طراح بايد بر مباحثي كه به قابل درك بودن طراحي كمك مي كند، آگاه باشد. چنانچه يك طرح، ايده اي نداشته باشد، مفهومي را نرساند و يا پاسخي ندهد، در آن صورت مورد پذيرش نبوده و به عنوان يك طرح بد در نظر گرفته مي شود.

hotel4-1024x671
معیار طراحی
در تعريف و تجزيه و تحليل مسأله طراحي بايد اهداف و معيارهايي كه بر اساس ميزان اثربخشي يك راه حل سنجيده مي شوند، توسعه يابند. صرف نظر از ماهيت مسأله طراحي داخلي كه به آن اشاره شد، چندين معيار وجود دارند كه بايد مورد توجه قرار گيرند. كاربرد و هدف در ابتدا، طرح بايد با توجه به عملكردي كه دارد و هدفي كه دنبال مي كند، مورد پذيرش واقع شود. سودمندي، اقتصادي و پايداري در مرحله دوم، طرح بايد با سودمندي، درستي، اقتصادي بودن و پايداري در انتخاب و كاربرد مصالح همراه باشد. فرم و سبك در مرحله سوم، طرح بايد از منظر زيبايي شناختي براي چشم و حس هاي ديگر خوشايند باشد. تصوير و مفهوم در مرحله چهارم، طرح بايد نشان دهنده يك تصوير باشد و ارتباطاتي با مفهوم براي افرادي برقرار سازد كه آن را تجربه مي كنند.

دکوراسیون داخلی منزل    دکوراسیون داخلی هتل  مبلمان اداری   دکوراسیون اداری   دکوراسیون داخلی صرافی