23
مه

سطوح انواع میز و اهداف به کارگیری آن ها در دکوراسیون داخلی

سطوح انواع میز و اهداف به کارگیری آن ها در دکوراسیون داخلی

ميزها
ميزها بايد داراي سطوح تخت و افقي باشند و بر روي زمين قرار گيرند. از ميزها براي صرف غذا، كار، قرار دادن اشياء و نمايش دادن استفاده مي شود. ويژگي هاي آنها عبارتند از:
استحكام و پايداري براي نگهداري از اشياء كاربردي
اندازه، شكل و ارتفاع مناسب از كف براي اهداف كاربردي
ساختاري با مصالح بادوام
سطوح روي ميز در انواع چوبي، شيشه اي، پلاستيكي، سنگي، فلزي، كاشي گون يا بتني موجود مي باشند. سطح روكار ميز بايد بادوام بوده و از كيفيت روكشي مناسبي برخوردار باشد. رنگ و بافت سطح ميز بايد در انعكاس نور براي اهداف بصري، عملكرد مناسبي داشته باشد.
سطوح روي ميز با پايه ها، چوب بست ها، پايه هاي توپُر يا كابينت نگه داشته مي شوند. پايه هاي ميز بايد با ابعاد سطح روي ميز به منظور ايجاد حفاظي مناسب و استحكام كافي مطابقت داشته باشند.

شيشه، فلز يا چوب چوب

سنگ مرمر يا گرانيت كاشي گون
انواع سطوح روي ميز

چوب بست پايه ها

كابينت يا صندوق پايه توپر
انواع پايه هاي ميز
براي هر فرد بايد حداقل فاصله اي به اندازه 609 ميليمتر (24 اينچ) از اطراف ميز در نظر گرفته شود.
شكل ميز بايد با شكل اتاق قابل انطباق باشد.
سطح روكار ميز بايد داراي زمينه اي جذاب در اتاق باشد.
به لحاظ انعطاف پذيري، ميزهايي كه با اتصال به يكديگر طول آنها افزايش مي يابد، بسيار مطلوب هستند.
پايه هاي ميز بايد فضاي كافي را براي جاي گيي زانوها و پاهاي كاربر فراهم كنند.

ميزهاي غذاخوري

ميزها و سطوح كار
همه ابعاد بر حسب ميليمتر و معادل آن اينچ (نشان داده شده در پرانتز) هستند.

طراحی مطب دندانپزشکی   شرکت دکوراسیون داخلی   طراحی داخلی تالار    دکوراسیون داخلی رستوران   دکوراسیون داخلی صرافی   طراحی داخلی طلا فروشی   دکوراسیون داخلی مغازه   دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل   مبلمان اداری    دکوراسیون اداری