14
ژوئن

طراحی داخلی و كنتراست ها و ترتيمنت ها

كنتراست ها و ترتيمنت ها
هيچ رنگي به طور مجزا و جداگانه در دكوراسيون وجود ندارد. رنگ هميشه تحت تأثير محيط خود، خواه رنگ هاي ديگر يا نور و سايه قرار دارد. نور بر سايه، وضوح و گرمي رنگ تأثيرگذار است.

صندلي هاي پلاستيكي با پايه هاي فلزي با رنگ هاي مختلف. طراحي توسط لازم براي راجر سين روكا.

اين ته رنگ هاي گرم چوب، سبك هاي روستايي را در محيط شهري در حد كمال ايجاد مي كند.

نور، كنتراست ها را در اتاق خواب با منسوجات سياه ايجاد مي كند.

پرده ها توري نور خورشيد را فيلتر مي كنند و رنگ ها و سايه ها در اتاق خواب را اصلاح مي نمايند.
روشنايي ضعف چوب در ناحيه روشن شده با پنجره شيشه اي بزرگ چشم گير است.

رنگ بندي اصلي
تركيب عنصر ديگري در رنگ بندي اصلي است. درست همان گونه كه الگوي تك رنگ وجود دارد كه از سايه هاي يك رنگ استفاده مي كند، رنگ بندي هاي هارمونيك و مكمل نيز وجود دارد. الگوهاي هارمونيك مشابه، رنگ هاي كنار رنگ اصلي در دايره رنگ را اعمال مي كنند در حالي كه الگوهاي مكمل، رنگ ها در سمت ديگر دايره را انتخاب مي كنند.
رنگ بندي هاي مختلف را مي توان براي تفكيك فضاها در خانه مورد استفاده قرار داد.

پالت رنگ هاي سرد انتخاب شده است تا اين اتاق خواب كودك را تزيين كند. تركيبات زيركانه آن منجر به ناحيه غيررسمي شادي شده است.

سايه هاي مجاور كرم در اين اتاق زير شيرواني اعمال شده-اند، با رنگ هايي از سمت مخالف دايره رنگ مانند سبز تا كنتراست ها را فراهم كنند.

كنتراست ها در اين اتاق خواب ناشي از رنگ هاي سفيد و قرمز شرابي است.

الگوهاي هارمونيك نمايانگر نتايج بسيار زينتي و زيبا هستند.

 

طراحی مطب دندانپزشکی   شرکت دکوراسیون داخلی   طراحی داخلی تالار    دکوراسیون داخلی رستوران   دکوراسیون داخلی صرافی   طراحی داخلی طلا فروشی   دکوراسیون داخلی مغازه   دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل   مبلمان اداری    دکوراسیون اداری