20
آوریل

فضاهای داخلی ساختمان ها به عنوان مكانی برای تحرك

عوامل انسانی
فضاهاي داخلي ساختمان ها به عنوان مكاني براي تحرك، فعاليت و استراحت انسان طراحي شده اند. از اين رو، بايد تناسبي ميان فرم و ابعاد فضاي داخلي با ابعاد بدن ما وجود داشته باشد. اين تناسب مي تواند زماني كه بر روي صندلي نشسته ايم، به نرده تكيه داده ايم و يا در آلاچيق مشغول استراحت هستيم، ايستا باشد.
همچنين تناسب مذكور مي تواند زماني كه وارد سرسراي ساختمان مي شويم، از پله بالا مي رويم و يا در ميان اتاق-ها و سالن هاي ساختمان حركت مي كنيم، پويا باشد.

ap1
سومين نوع تناسب مربوط به نحوه انطباق فضا بر اساس نيازهاي ما به منظور ايجاد فواصل اجتماعي مناسب و كنترل فضاي خصوصي مي باشد.
علاوه بر اين ابعاد فيزيكي و روان شناختي، فضا داراي ويژگي هاي لامسه اي، شنوايي، بويايي و دمايي است كه بر نحوه احساس و عملكرد ما در آن اثر مي گذارند.

ابعاد انسانی
ابعاد بدن ما و مسيري كه از ميان آن مي گذريم و فضا را درك مي كنيم، از جمله عوامل اصلي طراحي داخلي و معماري محسوب مي شوند. در اين بخش، ابعاد اصلي بدن انسان در زمان ايستادن، نشستن، راه رفتن و نيز راهنمايي ابعادي براي فعاليت هاي گروهي همچون غذاخوري و يا گفتگو با تصوير نشان داده شده اند. ميان ابعاد ساختاري بدن ما و آن دسته از احتياجات ابعادي كه با روش دسترسي ما به قفسه، نشستن پشت ميز، پائين رفتن از پله ها و يا تعامل با ديگران در ارتباط است، تفاوت هايي وجود دارد. موارد مذكور از جمله ابعاد كاربردي هستند كه بر اساس ماهيت فعاليت در حال انجام و موقعيت اجتماعي، بسيار متنوع مي باشند. هنگامي كه با مجموعه اي از ميزهاي داراي بُعد يا تصاويري همچون تصاوير اين صفحه برخورد مي كنيد، همواره بايد توجه لازم را داشته باشيد. اين تصاوير بر اساس اندازه گيري هاي ميانه و مرسومي طراحي شده اند كه ممكن است مطابق با نياز كاربر تغيير كنند. تغييرات همواره با توجه به تفاوت هاي موجود در ميان زنان و مردان، گروه هاي مختلف سني و نژادي و نيز ميان دو فرد وجود دارند. اغلب مردم، تغييرات فيزيكي و توانايي هاي متفاوتي را هم زمان با رشد سني و جسمي و تغييرات در وزن، قد و تناسب اندام خود تجربه مي كنند. اين تغييرات در طول زمان بر ميزان تناسب محيط داخلي با كاربرد آن اثر مي گذارند. طراحي براي بيماران مبتلا به بارياتريك و طراحي ويژه براي سالخوردگان، دو روشي است كه طراح بايد با شرايط هماهنگ سازد.

توانايي ها و تغييرات فردي
ابعاد بر اساس ميليمتر تعيين شده اند و معادل آنها اينچ است (در پرانتز نشان داده شده اند)

فضاي حركت براي يك فرد 762-914م م (30-36 اينچ) تا 1829 2438م م (72-96 اينچ) براي سه فردي كه در كنار يكديگر راه مي روند، متغير است.

طراحی مطب دندانپزشکی   شرکت دکوراسیون داخلی   طراحی داخلی تالار  دکوراسیون داخلی رستوران   دکوراسیون داخلی صرافی   طراحی داخلی طلا فروشی